گزارشی از پیشرفت پروژه های در دست احداث

تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار آموزش و پرورش تبریز ضمن تبریک سال نو شمسی و حلول ماه مبارک رمضان گزارش پیشرفت پروژه‌های در دست احداث را به شرح زیر اعلام می‌دارد.

1- برج مسکونی شماره 6- این پروژه با پیشرفتی حدود 95 درصدی در حال اجراست و هم اکنون پس از انجام  کاشیکاری‌های کل واحدها در سال گذشته، سرامیک کاری‌های پارکینگ‌ها در حال انجام است. به منظور مشاهده تصاویر این پروژه اینجا  را کلیک کنید.

2- برج مسکونی شماره 7-پس از انجام دو مرحله نازک کاری در دو سال گذشته مرحله سوم نازک کاری این برج نیز در حال انجام است که اخیرا پس از خرید کاشی‌ها و سرامیک‌های این برج عملیات اجرایی آن نیز آغاز گردیده است. به منظور مشاهده تصاویر این پروژه اینجا را کلیک کنید.

3- برج مسکونی شماره 8-متعاقب برگزاری مناقصه اولین مرحله نازک کاری در اسفند سال گذشته، مراحل اجرای نپش کشی و آجر چینی این برج آغاز گردیده است. برای مشاهده تصاویر این پروژه  اینجا را کلیک کنید.

برج مسکونی شماره 9(قطعه 34)- مشابه برج مسکونی شماره هشت پس از انجام مناقصه اولین مرحله نازک کاری این برج، عملیات نپش کشی و دیوار چینی این برج نیز آغاز گردیده است. برای مشاهده تصاویر اجرای پروژه اینجا را کلیک کنید. .