شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان با هدف عالیه و مقدس تهیه و تأمین سرپناه برای اقشار زحمتکش و فرهنگی شاغل در اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز و در جهت مشارکت در امر ساخت و ساز و ایجاد اشتغال پایدار در کشور عزیزمان بعنوان عضوی کوچک از بدنه اقتصادی کشور و لزوم پیروی از اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی کشورمان در سال ۱۳۷۷ هجری شمسی و در تاریخ ۱۳۷۷/۰۴/۰۷ تحت شماره ۹۴۲۹ و با سرمایه اولیه ای معادل ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل بیست و هفت میلیون تومان که منقسم به ۹۰ سهم سه میلیون ریالی می باشد در اداره ثبت شرکت های کلانشهر تبریز به ثبت رسیده است. شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان به محض ثبت در اداره ثبت شرکت های شهرستان تبریز اولین فعالیت عمرانی خود را با خرید یک قطعه زمین مسکونی در خیابان استاد معین تبریز و ساخت ساختمانی مشتمل بر ده طبقه سازه ای و هشت طبقه مسکونی در قالب ۳۷ واحد آپارتمانی شروع نموده است.


تماس با مامدیرعامل

«صمد غضنفری»رئیس هیئت مدیره

«شاکر آراسته»نائب رئیس هیئت مدیره

«سیامک سرهنگ زاده»بازرس

«حسن غالب»بازرس

«رضا شجاعی»


پیام مدیرعامل

خداوند تبارک و تعالی را شاکریم که در این برهۀ حساس از زمان، توفیق خدمتگذاری به جمع کثیری از همکاران زحمتکش و فرهنگی را نصیب اینجانب و سایر همکارانم در هیأت مدیره نموده و همواره با نصب العین قراردادن آیه شریفۀ «قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِي الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِکَ الْخَيْرُ إِنَّکَ عَلى‏ کُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ » در خدمت همکاران خویش و در اطاعت پروردگار خواهیم بود. به درستی که باید گذاشت و گذشت و دید و دل نبست، پس هر آمدنی را رفتنی است و هر انتصابی را عزلی.
مدیر عامل شرکت
دوره زمانی رئیس هیأت مدیره نایب رئیس هیأت مدیره مدیر عامل و عضو هیأت مدیره  عضو هیأت مدیره(منشی) عضو هیأت مدیره بازرس بازرس بازرس
تیرماه ۷۷ لغایت بهمن ماه ۷۹
محمود نیکراد
جواد ذبیحی
علی اکبر اکبرزاده اهری
------ ---------


بهمن ۷۹ لغایت آبان ۸2
محمود نیکراد
مهدی عبادی
علی اکبر اکبرزاده اهری
فرامرز افسری
علی دهقان


آبان ۸۲ لغایت تیر ۸۹
عمران اکبریه
شهین مرادی
مهدی عبادی
علی دهقان صادق منصوریه


تیر ۸۹ لغایت تیر ۹۲
حسن غالب
شاکر آراسته
صمد غضنفری
اسحق زادفرج اباذر جعفری


تیر ماه ۷۷

رئیس هیئت مدیره: محمود نیکراد

نائب رئیس: جواد ذبیحی

مدیر عامل: علی اکبر اکبرزاده اهری

بهمن ۷۹

رئیس هیئت مدیره: محمود نیکراد

نائب رئیس: مهدی عبادی

مدیر عامل: علی اکبر اکبرزاده اهری

اعضاء هیئت مدیره : فرامرز افسری ، علی دهقان

آبان ۸۲

رئیس هیئت مدیره: عمران اکبریه

نائب رئیس: شهین مرادی

مدیر عامل: مهدی عبادی

اعضاء هیئت مدیره: علی دهقان ، صادق منصوریه

تیر ۸۹

رئیس هیئت مدیره: حسن غالب

نائب رئیس: شاکر آراسته

مدیر عامل: صمد غضنفری

اعضاء هیئت مدیره : اسحاق زادفرج ، اباذر جعفری