گزارشی از پیشرفت پروژه های در دست احداث
تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار آموزش و پرورش تبریز ضمن تبریک سال نو شمسی و حلول ماه مبارک رمضان گزارش پیشرفت پروژه های در دست احداث را به شرح زیر اعلام می‌دارد

تاریخ انتشار: 1400/02/06

تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار آموزش و پرورش تبریز ضمن تبریک سال نو شمسی و حلول ماه مبارک رمضان گزارش پیشرفت پروژه های در دست احداث را به شرح زیر اعلام می‌دارد.

1- برج مسکونی شماره 6 این پروژه با پیشرفتی حدود 95 درصدی در حال اجراست و هم اکنون پس از انجام کاشیکاری های کل واحدها در سال گذشته، سرامیک کاری های پارکینگ ها در حال انجام است. به منظور مشاهده تصاویر این پروژه اینجا را کلیک کنید.

2- برج مسکونی شماره 7 پس از انجام دو مرحله نازک کاری در دو سال گذشته مرحله سوم نازک کاری این برج نیز در حال انجام است که اخیرا پس از خرید کاشی ها و سرامیک های این برج عملیات اجرایی آن نیز آغاز گردیده است. به منظور مشاهده تصاویر این پروژها اینجا را کلیک کنید.

3- برج مسکونی شماره 8 متعاقب برگزاری مناقصه اولین مرحله نازک کاری در اسفند سال گذشته، مراحل اجرای نپش کشی و آجر چینی این برج آغاز گردیده است. برای مشاهده تصاویر این پروژه اینجا را کلیک کنید.


برج مسکونی شماره 9 (قطعه 34) مشابه برج مس.نی شماره هشت پس از انجام مناقصه اولین مرحله نازک کاری این برج، عملیات نپش کشی و دیوار چینی این برج نیز آغاز گردیده است. برای مشاهده تصاویر اجرای پروژه اینجا را کلیک کنید.
این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین در کوی نیاوران