تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه 4 تبریز نسخه اودوو 14.0+e-20220517

اطلاعات درباره تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه 4 تبریز نمونه اودوو ERP متن باز.

برنامه های نصب شده

CRM
پیگیری سرنخ ها و بستن فرصت ها
وبسایت
سایت ساز نسخه اینترپرایز
پروژه
پروژه های خود را سازماندهی و برنامه ریزی کنید
بازاریابی ایمیل
طراحی، ارسال و پیگیری ایمیلها انجام بده
رویدادها
انتشار رویدادها، فروش بلیط ها
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال های خصوصی
مخاطبان
آدرس های مخاطبان خود را سازماندهی کنید
گاهشمار
زمان بندی جلسات کارکنان
بلاگها
انتشار پست های بلاگ، اعلان ها، اخبار
بازاریابی پیامکی
طراحی، ارسال و پیگیری پیامک ها
S3 backing up
Yet another backup tool, but with spicy graphs

نمودار حسابها/ محلی سازی نصب شده

Iran - Base
Iran Localization of Odoo Base
Iran - Base Import
Iran Localization of Odoo Base Import
Iran - Web
Iran Localization of Web
Iran - Web Editor
Iran Localization of Web Editor
Iran - Website
Iran Localization of Website
Iran - Blogs
Iran Localization of Blogs
Iran - Project
Iran - Unsplash Image Library
Iran Localization of Unsplash
Iran - Link Tracker
Iran Localization of Link Tracker
Iran - Cohort View
Iran Localization of Cohort View
Iran - Discuss
Iran Localization of Odoo Discuss
Iran - Mail Mobile
Iran Localization of Odoo Mail Mobile
Iran - Resource
Iran Localization of Resource
Iran - Calendar
Iran Localization of Calendar
Iran - Calendar - SMS
Iran Localization of Calendar - SMS
Iran - CRM
Iran Localization of CRM
Iran - Events Organization
Iran Localization of Events Organization
Iran - Web Gantt
Iran Localization of Web Gantt
Iran - Grid View
Iran Localization of Grid View
Iran - Mobile
Iran Localization of Mobile
Iran - Events
Iran Localization of Events
Iran - Partner Industry Secondary
Iran Localization of Partner Industry Secondary