آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز ((نوبت اول))
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز رأس ساعت00 :15 روز پنج شنبه مورخ 97/01/16 در محل کانون شهید یاغچیان واقع در شهرک یاغچیان – خیابان نور – خیابان حکمت – جنب دبیرستان دخترانه دکتر موحد برگزار میشود فلذا از کلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن دعوت می شود رأس ساعت مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.

تاریخ انتشار: 96/12/15

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز ((نوبت اول)) 

بدینوسیله به آگاهی اعضای فرهنگی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار می رساند که:

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز رأس ساعت 00 :15 روز پنج شنبه مورخ 97/01/16 در محل کانون شهید یاغچیان واقع در شهرک یاغچیان – خیابان نور – خیابان حکمت – جنب دبیرستان دخترانه دکتر موحد برگزار میشود فلذا از کلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن دعوت می شود رأس ساعت مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1- ارائه گزارش مکتوب هیأت مدیره و بازرسان و مدیرعامل

2- تصویب بیلان سال مالی 95 و 96

3- تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 97 و تعیین خط مشی آتی شرکت تعاونی مسکن

4- کاهش تعداد اعضاء و سرمایه

5- تصمیم گیری درخصوص چگونگی ادامه عملیات اجرائی برج شش و نحوه پرداخت بدهی اعضای برج شش

6- تصمیم گیری در خصوص نحوه عقد قرارداد با اعضاء و پیمانکار قطعات هفت و هشت و یکصد و هفت درخصوص ادامه عملیات اجرائی پروژه ها پس از اتمام قرارداد اسکلت بتن آرمه (شروع عملیات نازک کاری) و اخذ وام

7- تصمیم گیری درخصوص نحوه محاسبه مابه التفاوت میلگرد مصرفی در پروژه های هفت و هشت بر اساس قیمتهای ابرازی از سوی سازمان برنامه و بودجه پس از تأیید اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان

8- تصمیم گیری درخصوص سبک سازی آهن آلات مصرفی در برج هشت (قطعه سی و چهار) و یکصد و هفت اخذ تاییدیه از مراجع ذیصلاح من جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و اداره کل تعاون

9- با توجه به قرارگرفتن ایستگاه قطار شهری در محل ساختمان دفتر کاری شرکت، درخواست مجوز احداث دفتر کار جدید شرکت تعاونی مسکن در قطعه زمین تجاری 131 یا سایر قطعات مسکونی و تجاری واقع در کوی نیاوران و اجاره محل مناسب تا احداث دفتر کار جدید

10- صدور مجوز جلب مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی در ارتباط با واحدهای مازاد و فاقد متقاضی

11- صدور مجوز حذف راه پله سوم برج مسکونی شماره هشت و تبدیل آن به زیربنای مفید مسکونی در صورت رفع موانع موجود و تأیید مراجع ذیربط قانونی از جمله سازمان نظام مهندسی و سازمان آتش نشانی

12- تغییر آدرس دفتر کاری شرکت به شهرک باغمیشه- خیابان میثاق – نبش کوچه میثاق دوازدهم – طبقه دوم

13- صدور مجوز جهت همیاری با اتاق تعاون

14- انتخاب هیأت مدیره و بازرسان

تذکر 1: افرادی که علاقه مند به ثبت نام داوطلبی در سمت بازرسی یا هیأت مدیره میباشند می توانند حدأکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه هفدهم اسفندماه سالجاری فرم های مربوطه را تکمیل و مدارک خود را به دفتر جدید شرکت تعاونی مسکن تحویل نمایند.

تذکر2: افرادی که قصد دارند برای حضور درمجمع عمومی وکیل خود را اعزام نمایند میبایست از ساعت 9:00 الی 13:00 روز چهارشنبه مورخ 97/1/15 بهمراه وکیل خود  در دفتر شرکت تعاونی مسکن حضور یافته و برگه وکالت را در حضور هیأت مدیره و بازرس تنظیم و به وکیل خویش تسلیم نمایند.

توضیح اینکه به وکالتنامه های غیررسمی ترتیب اثرداده نخواهد شد.

تذکر 3: ارائه کارت عضویت جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای تک تک اعضای شرکت تعاونی مسکن الزامی خواهد بود.

تاریخ انتشار 96/12/10 هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ((نوبت دوم 92/05/02))
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز رأس ساعت 00 :16 روز چهارشنبه مورخ 92/05/02 در محل کانون شهید یاغچیان واقع در شهرک یاغچیان – خیابان نور – خیابان حکمت – جنب دبیرستان دکتر موحد برگزار میشود فلذا از کلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن دعوت می شود رأس ساعت مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.