تغییر مکان شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه 4 تبریز
تاریخ انتشار: 96/11/09

تغییر مکان شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه 4 تبریز 

بسمه تعالی

متأسفانه به علت قرارگیری محل دفتر کاری شرکت تعاونی مسکن در محدوده ایستگاه شماره هفده خط دوم قطار شهری تبریز و حومه و تأکید معاونت محترم دادستان تبریز مبنی بر تخریب دفتر شرکت بدینوسیله به اطلاع میرساند که محل دفتر کاری شرکت از تاریخ 96/11/7 به محل جدید خود واقع در شهرک باغمیشه – خیابان میثاق – نبش میثاق دوازدهم – طبقه دوم منتقل و از روز سه شنبه مورخ 96/11/11 آماده خدمت رسانی به اعضای محترم خواهد بود.

این پست را به اشتراک بگذار
بایگانی


تعین نتیجه مناقصه بخشی نازک کاری برج هفت و آغاز عملیات اجرایی