تعین نتیجه مناقصه بخشی نازک کاری برج هفت و آغاز عملیات اجرایی

تاریخ انتشار: 99/02/29

تعین نتیجه مناقصه بخشی نازک کاری برج هفت و آغاز عملیات اجرایی

پس از انتشار آگهی مناقصه اجام برخی عملیات نازک کاری برج هفت نیاوران و انجام مناقصه، شرکت آژند کومه نوین تبریز به عنوان برنده مناقصه شناخته شد و س از عقد قرار داد این شرکت عملیات اجرایی خود را آغاز کرد. قابل ذکر است که این مرحله از کار شامل انجام بخشی از عملیات تأسیسات مکانیکی مشتمل بر اجرای لوله‌کشی سرد و گرم، لوله‌کشی فاضلاب، لوله‌کشی آب باران، تهیه و نصب جعبه کلکتور ها و اجرای دودکش ها و همچنین انجام بخشی از تأسیسات برقی مشتمل بر کنده‌کاری ها، لوله‌گذاری ها، سوراخکاری ها، نصب جعبه‌های تقسیم و جعبه‌های کلید و پریزها و همچنین انجام کفسازی طبقات و سیمانکاری سرویسهای بهداشتی و آشپزخانه‌ها به انضمام عایقکاری های مربوطه می باشد.

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


قابل توجه اعضای معزز ذینفع در برجهای مسکونی شماره های دوم ، سوم و چهارم کوی نیاوران