ارایه جدول قیمت گذاری برج مسکونی شماره 7

تاریخ انتشار: 95/09/25

جهت دریافت جدول قیمت گذاری واحد های برج 7 فایل زیر را دانلود کنید.

 ا  


این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


انجام مناقصه عمومی بخشی از نازک کاری برج هفت نیاوران