قابل توجه اعضای ذینفع در برج مسکونی شماره شش کوی نیاوران

تاریخ انتشار: 92/03/27

اطلاعیه

همان طوریکه بارها و بارها طی مکاتبات ارسالی و پیام های فرستاده شده از طرف شرکت تعاونی مسکن به آگاهی رسانده ایم قراردادهای واگذاری، آماده ارائه هستند. لذا خواهشمند است جهت ممانعت از تعطیلی مطلق کارگاه ساختمانی و تعلق جرایم متعلقه حدأکثر تا تاریخ 92/04/05 به محل شرکت تعاونی مسکن مراجعه و نسبت به اخذ قرارداد واگذاری و پرداخت بدهی های معوقه اقدام نمائید. در غیر این صورت حسب مفاد مندرج در ذیل تبصره هفتم ماده چهل و ششم اساسنامه شرکت تعاونی مسکن، افراد منتظر خدمات، به جای افراد یاد شده جایگزین خواهد شد.

                                                                                                           شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


قابل توجه اعضای ذینفع در برجهای مسکونی شماره های هفت و هشت کوی نیاوران شهرک باغمیشه تبریز