انجام مناقصه عمومی بخشی از نازک کاری برج هفت نیاوران

تاریخ انتشار: 98/12/05

نوع آگهي: مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي

شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز در نظر دارد پروژه اي با اطلاعات عمومي مشروحه ذيل را از طريق مناقصه به شركت واجد شرايط و صلاحيت دار واگذار نمايد.

1- كارفرما: شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

2- دستگاه نظارت: دفتر فنی شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

3- عنوان پروژه: انجام بخشی از عملیات تأسیسات مکانیکی مشتمل بر اجرای لوله‌کشی سرد و گرم، لوله‌کشی فاضلاب، لوله‌کشی آب باران، تهیه و نصب جعبه کلکتور ها و اجرای دودکش ها و همچنین انجام بخشی از تأسیسات برقی مشتمل بر کنده‌کاری ها، لوله‌گذاری ها، سوراخکاری ها، نصب جعبه‌های تقسیم و جعبه‌های کلید و پریزها و همچنین انجام کفسازی طبقات و سیمانکاری سرویس های بهداشتی و آشپزخانه‌ها به انضمام عایقکاری های مربوطه (ریز تمامی آیتم های کاری در اسناد مناقصه به تفصیل ارائه خواهد شد.)

4- مشخصات كلي پروژه:

الف) اسکلت ساختمان بتن آرمه با قاب فضائی خمشی بدون دیوار برشی

ب) کل زیربنای ساختمان اعم از مفید و غیر مفید بقرار 12345 مترمربع می باشد.

ج) تعداد طبقات سازه ای مشتمل بر یازده طبقه می باشد

5- محل اجرا: استان آذربايجان شرقي - شهرستان تبریز – شهرک باغمیشه – شیت 7 – روبروی کوی گاز – کوی نیاوران

6- مدت اجراي كار: پنج ماه شمسي

7- انعقاد پیمان: اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع و مطابق بخشنامه شماره 1299188/96 مورخ 1396/5/4 خواهد بود قرارداد مشمول تعدیل و مابه‌التفاوت نخواهد بود.

8- رشته كاري مورد نظرو پایه مربوطه: پایه 5 و بالاتر ابنیه و تأسیسات (توأم)

9- مهلت خريد اسناد ارزیابی کیفی: يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت دوم (آگهی نوبت دوم به فاصله هفت روز پس از انتشار آگهي نوبت اول منتشر خواهد شد).

10- محل خريد اسناد ارزيابي: تبریز – شهرک باغمیشه – خیابان شهریار - طبقه فوقانی فروشگاه رفاه – واحد یک
تلفن : 36695529 نمابر: 36675422

11- مهلت تحويل اسناد تكميل شده: تا هفت روزکاری بعد از درج آخرين آگهي (نوبت دوم) در ساعات اداري

12- محل تحويل اسناد تكميل شده: تبریز – شهرک باغمیشه – خیابان شهریار- طبقه فوقانی فروشگاه رفاه – واحد یک

13- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


آگهی مزایده 5 واحد مسکونی