آگهی وام

تاریخ انتشار: 92/06/18

آگهی وام

بدینوسیله به آگاهی جمله اعضای ذینفع در هر یک از پروژه های در دست احداث شرکت تعاونی مسکن می رساند که به لحاظ مهیا شدن زمینه اخذ تسهیلات بانکی کوتاه مدت از بانک صادرات شعبه فلکه بزرگ کوی ولیعصر تبریز , اعضای متقاضی می توانند ضمن مراجعه به محل دفتر مرکزی تعاونی مسکن و اخذ مدارک مربوطه نسبت به این امر اقدام نمایند.

تلفن تماس: 6695529 و 09141170804

تسهیلات جعاله (تعمیر و تکمیل مسکن) ده میلیون تومان بازپرداخت 48 ماهه

1) افتتاح حساب توسط متقاضی

2) تقاضای کتبی متقاضی وام

3) ارائه اصل و کپی شناسنامه

4) ارائه اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو)

5) ارائه اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت (برای متولدین 1354 و به بالا)

6) ارائه اصل سند مالکیت و کپی صفحات 2 و 3 و صفحه نقل و انتقالات

7) تنظیم فرم بانکی درخواست وام (نمونه 137)

8) تنظیم فرم برگ درخواست تسهیلات بانکی (نمونه 217)

9) تکمیل فرم ضامن و متعهد (بعد از تصویب)

10) ارائه گواهی اشتغال به کار (پروانه کسب) و یا گواهی حقوق برای کارمندان با ذکر مبلغ دریافتی و عبارت" کسر از حقوق در صورت تأخیر در بازپرداخت "

11) ارائه یکی از قبوض آب، برق، گاز (بنام صاحب سند مالکیت)

12) ارائه سفته به مبلغ شانزده میلیون تومان

13) اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه ضامن (در صورتیکه متقاضی کارمند باشد بایستی گواهی کسر حقوق بمبلغ 2200000 ریال در زمان افتتاح حساب ارائه نماید)

14) ارائه تعهدنامه کتبی مبنی بر انتقال مبلغ تسهیلات به حساب شرکت تعاونی

مدارک لازم جهت اخذ تسهیلات فروش اقساطی کالا به مبلغ پنجاه میلیون ریال 36 ماهه

1- تقاضانامه کتبی

2- فاکتور خرید به مبلغ 62500000 ریال

3- اصل و کپی شناسنامه صفحه اول و توضیحات

4- اصل و کپی کارت ملی متقاضی

5- گواهی اشتغال (فیش حقوقی یا آخرین حکم کارگزینی)

6- کپی سند مالکیت منزل شخصی یا اجاره نامه یا قولنامه

7- ضامن یک نفر کارمند رسمی

8- کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن

9- گواهی حقوق ضامن (گواهی کسر از حقوق)

این پست را به اشتراک بگذار
بایگانی


((آگهی مزایده نوبت سوم))