آگهی مناقصه تعدادی از آیتم‌های نازک کاری برج هفت
شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز در نظر دارد پروژه اي با اطلاعات عمومي مشروحه ذيل را از طريق مناقصه به شركت واجد شرايط و صلاحيت دار واگذار نمايد.

تاریخ انتشار: 99/10/13

آگهی مناقصه تعدادی از آیتم های نازک کاری برج هفت 

نوع آگهي: مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي

شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز در نظر دارد پروژه اي با اطلاعات عمومي مشروحه ذيل را از طريق مناقصه به شركت واجد شرايط و صلاحيت دار واگذار نمايد.

1- كارفرما: شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

2- دستگاه نظارت: دفتر فنی شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

3- عنوان پروژه: انجام عملیات کاشیکاری و سرامیک‌کاری سرویس های بهداشتی، حمام‌ها، آشپزخانه‌ها، سنگ‌کاری راه‌پله‌ها، سرامیک‌کاری و کاشیکاری راهرو‌ها، سیم‌اندازی واحدهای مسکونی، نصب کلیدها و پریزها، اجرای نعل موزائیک اتاق‌ها و پذیرائی‌ها، اجرای سرامیک‌ تراس ها، اجرای فلاشینگ دست‌انداز تراس ها

4- مشخصات كلي پروژه:

الف) اسکلت ساختمان بتن آرمه با قاب فضائی خمشی بدون دیوار برشی

ب) کل زیربنای ساختمان اعم از مفید و غیر مفید  بقرار 12345  مترمربع می باشد.

ج) تعداد طبقات سازه ای مشتمل بر یازده طبقه می باشد.

د) اجرای کار بصورت امانی پیمانی میباشد.(جزئیات بیشتر در دعوت‌نامه و اسناد مناقصه).

5- محل اجرا: استان آذربايجان شرقي -  شهرستان تبریز – شهرک باغمیشه – شیت 7 – روبروی کوی گاز – کوی نیاوران - قطعه شماره 7

6- مدت اجراي كار: شش ماه شمسي

7- انعقاد پیمان: اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع و مطابق بخشنامه شماره 1299188/96 مورخ 04/05/1396 خواهد بود .

8- رشته كاري مورد نظرو پایه مربوطه: پایه 5 و بالاتر ابنیه و تأسیسات (توأم)

9- مهلت خريد اسناد ارزیابی کیفی: اسناد مناقصه در ساعات اداری از مورخ 20/10/99 لغایت 02/11/99 به فروش خواهد رسید.

10- محل خريد اسناد ارزيابي: تبریز – شهرک باغمیشه – خیابان شهریار - طبقه فوقانی فروشگاه رفاه – واحد یک

تلفن : 36683070
نمابر: 36675422

11- مهلت تحويل اسناد تكميل شده: آخرین مهلت تسلیم اسناد تکمیل‌شده ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 20/11/99 خواهد بود.(توضیح اینکه اسناد مناقصه در همانروز و رأس ساعت 14:30 در حضور مناقصه‌گران بازگشائی خواهد شد)

12- محل تحويل اسناد تكميل شده : تبریز – شهرک باغمیشه – خیابان شهریار - طبقه فوقانی فروشگاه رفاه – واحد یک

13- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

این پست را به اشتراک بگذار
بایگانی


آگهی مناقصه بخش‌های ابتدایی نازک کاری برج هشت
شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز در نظر دارد پروژه اي با اطلاعات عمومي مشروحه ذيل را از طريق مناقصه به شركت واجد شرايط و صلاحيت دار واگذار نمايد.