آگهی مناقصه پیمانکار برج 7 نیاوران 11-03-1402 (1)
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي

شركت تعاونی مسکن فرهنگیان  آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز در نظر دارد پروژه اي با اطلاعات عمومي مشروحه ذيل را از طريق مناقصه به شركت ساختمانی  واجد شرايط و صلاحيت دار واگذار نمايد.

1-     كارفرما: شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

2-    دستگاه نظارت: دفتر فنی شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

3-   عنوان پروژه: انجام باقیمانده عملیات اجرائی برج مسکونی شماره هفت شامل اجرای کامل سه دستگاه آسانسور هشت نفری , تهیه و نصب یکدستگاه بوستر پمپ , تهیه و نصب آیفونها , اجرای صاعقه گیر , اجرای نمای بیرونی , اجرای پوشش بام پارکینگ الحاقی با سفال بام طبرستان , اجرای گاترهای زیرزمین و همکف , تهیه و نصب دربهای نسوز , تهیه و نصب دربهای ضد حریق راهروها و ... و نهایتا محوطه سازی

4-    مشخصات كلي پروژه:

ü      الف) اسکلت ساختمان بتن آرمه با قاب فضائی خمشی بدون دیوار برشی

ü      ب)  کل زیربنای ساختمان اعم از مفید و غیر مفید  بقرار 12345  مترمربع میباشد.

ü     ج)   تعداد طبقات سازه ای مشتمل بر یازده طبقه سازه ای و در قالب 90 واحد مسکونی میباشد .

5-   محل اجرا: استان آذربايجان شرقي-  شهرستان تبریز شهرک باغمیشه شیت 7 روبروی کوی گاز کوی نیاوران قطعه 7

6-    مدت اجراي كار: 8 ماه شمسي با احتساب فصول سرما

7-    نحوه انعقاد پیمان: اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع و مطابق بخشنامه شماره 1299188/96 مورخ 1396/05/04 خواهد بود و قرارداد مشمول پرداخت تعدیل آحاد بهاء و مابه التفاوت نخواهد بود .

8-    رشتة كاري مورد نظرو پایه مربوطه: پایه 5  و بالاتر ابنیه و ساختمان

9-    مهلت خريد اسناد ارزیابی کیفی :  ده روز  پس از انتشار آگهی نوبت دوم 

10-    محل خريد اسناد ارزيابي: تبریز شهرک باغمیشه خیابان شهریار- طبقه فوقانی فروشگاه رفاه واحد یک   
تلفن : 36695529        نمابر: 36675422

11-    مهلت تحويل اسناد تكميل شده مناقصه و زمان بازگشائی پاکات مناقصه: طبق مفاد مندرج در دعوت نامه

12-   محل تحويل اسناد تكميل شده : تبریز شهرک باغمیشه خیابان شهریار- طبقه فوقانی فروشگاه رفاه واحد یک   

13-  ریز کارهای مورد پیمان: به تفصیل و طبق پیوست شماره یک دفترچه پیمان

14-   هزینه انتشار آگهی ها به عهده برنده مناقصه میباشد.

 

تاریخ انتشار:1402/03/16                                               شركت تعاونی مسکن فرهنگیان  آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي
شركت تعاونی مسکن فرهنگیان  آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز در نظر دارد پروژه اي با اطلاعات عمومي مشروحه ذيل را از طريق مناقصه به شركت ساختمانی  واجد شرايط و صلاحيت دار واگذار نمايد.