آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام باقیمانده عملیات اجرایی و تجهیزاتی برج 9

شركت تعاونی مسکن فرهنگیان  آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز در نظر دارد پروژه اي با اطلاعات عمومي مشروحه ذيل را از طريق مناقصه به شركتهای ساختمانی  واجد شرايط و صلاحيت دار (دارای رتبه بندی) واگذار نمايد.

1-      كارفرما: شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

2-     دستگاه نظارت: دفتر فنی شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

3-    عنوان پروژه: انجام باقیمانده عملیات اجرائی و تجهیزاتی برج مسکونی شماره 9 مشتمل بر عملیات نماکاری طبقات
سه گانه پارکینگ ها (جدار بیرونی) , سرامیک کاری جدار داخلی پارکینگ ها , سیمانکاری دیوار پارکینگ زیرزمین دوم , اجرای نرده فلزی راه پله ها , اجرای سقف کاذب سه طبقه پارکینگ , اجرای صفر تا صد آسانسورهای پنج گانه و ...
در برج مسکونی شماره نه (توضیح اینکه ریز تمامی آیتمهای کاری به تفصیل در پیوست شماره یک موافقت نامه تشریح گردیده است.)

4-     مشخصات كلي پروژه:

ü      الف) اسکلت ساختمان بتن آرمه با قاب فضائی خمشی بدون دیوار برشی

ü      ب)  کل زیربنای ساختمان اعم از مفید و غیر مفید  بقرار 17743  مترمربع میباشد.

ü     ج)   تعداد طبقات سازه ای مشتمل بر دوازده طبقه و تعداد طبقات مسکونی شامل نه طبقه و در قالب 88 واحد مسکونی میباشد.

5-    محل اجرا: استان آذربايجان شرقي-  شهرستان تبریز شهرک باغمیشه شیت 7 روبروی کوی گاز کوی نیاوران قطعه 107

6-     مدت اجراي كار: نه ماه شمسي با احتساب فصول سرما از تاریخ شروع کار تا تاریخ تحویل موقت محل اجرای پروژه خواهد بود.

7-     انعقاد پیمان: اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع و مطابق بخشنامه شماره 96/1299188 مورخ 1396/5/4 خواهد بود قرارداد مشمول تعدیل و مابه‌التفاوت مصالح مصرفی نخواهد بود .

8-    رشتة كاري مورد نظرو پایه مربوطه: پایه 5  و بالاتر ابنیه (شرکتهای ساختمانی دارای صلاحیت تأسیسات و تجهیزات شهری در اولویت میباشند)

9-     مهلت خريد اسناد مناقصه :  اسناد مناقصه شامل موافقت نامه , پیوست ها , اسناد ارزیابی  در اوقات اداری از تاریخ 1402/12/05 لغایت 1403/1/15 به فروش خواهد رسید. 

10-    محل خريد اسناد ارزيابي: تبریز شهرک باغمیشه خیابان شهریار- طبقه فوقانی فروشگاه رفاه واحد یک   
تلفن : 36695529        نمابر: 36675422

11-     مهلت تحويل اسناد تكميل شده: زمان تحویل اسناد تکمیل شده مناقصه حدأکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1403/1/27 خواهد بود.  

12-   محل تحويل اسناد تكميل شده : تبریز شهرک باغمیشه خیابان شهریار- طبقه فوقانی فروشگاه رفاه واحد یک   

13-   هزینه انتشار آگهی ها به عهده برنده مناقصه میباشد.

14-    متفرقه : اطلاعات متفرقه در دعوت نامه جهت مطالعه شرکتهای ساختمانی درج گردیده است.

                                             

تاریخ انتشار :نوبت اول 1402/11/25و نوبت دوم 1402/12/02     شركت تعاونی مسکن فرهنگیان  آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


برگزاری مزایده فروش برخی واحدهای پروژه نیاوران
آگهی مزایده