آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي(مرحله اول)

شركت تعاونی مسکن فرهنگیان  آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز در نظر دارد پروژه اي با اطلاعات عمومي مشروحه ذيل را از طريق مناقصه به شركت واجد شرايط و صلاحيت دار واگذار نمايد.

1-     كارفرما: شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

2-     دستگاه نظارت: دفتر فنی شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

3-     عنوان پروژه: انجام باقیمانده عملیات اجرائی نظیر 1- تهیه و نصب پنجره‌های یوپی‌وی ‌سی 2- تهیه و نصب آسانسورهای چهارگانه 3- اجرای سیستم آتش‌نشانی 4- اجرای سقفهای کاذب 5- تهیه و نصب دربهای ورودی واحدهای مسکونی و دربهای داخلی 6- تهیه و اجرای سیستم اسپرینگلر و سایر کارهای اجرائی که شرح آنها به تفصیل در پیوست شماره یک دفترچه پیمان درج گردیده است.

4-     مشخصات كلي پروژه:

ü      الف) اسکلت ساختمان بتن آرمه با قاب فضائی خمشی بدون دیوار برشی

ü      ب)  کل زیربنای ساختمان اعم از مفید و غیر مفید  بقرار 12345  مترمربع میباشد.

ü     ج)   تعداد طبقات سازه ای مشتمل بر یازده طبقه میباشد

5-     محل اجرا: استان آذربايجان شرقي-  شهرستان تبریز شهرک باغمیشه شیت 7 روبروی کوی گاز کوی نیاوران قطعه 7

6-     مدت اجراي كار: هشت ماه شمسي

7-     انعقاد پیمان: اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع و مطابق بخشنامه شماره 1299188/96 مورخ 1396/5/4 خواهد بود قرارداد مشمول تعدیل و مابه‌التفاوت نخواهد بود .

8-     رشتة كاري مورد نظرو پایه مربوطه: پایه 5  و بالاتر ابنیه و تأسیسات (توأم)

9-     مهلت خريد اسناد ارزیابی کیفی :  از تاریخ 1400/12/1  لغایت 1400/12/15

10- محل خريد اسناد ارزيابي: تبریز شهرک باغمیشه خیابان شهریار- طبقه فوقانی فروشگاه رفاه واحد یک   
تلفن : 36695529        نمابر: 36675422

11- مهلت تحويل اسناد تكميل شده : تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ  15/01/1401  

12- محل تحويل اسناد تكميل شده : تبریز شهرک باغمیشه خیابان شهریار- طبقه فوقانی فروشگاه رفاه واحد یک   

13-  هزینه انتشار آگهی ها به عهده برنده مناقصه میباشد.

                                               شركت تعاونی مسکن فرهنگیان  آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي