آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي
شركت تعاونی مسکن فرهنگیان  آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز در نظر دارد پروژه اي با اطلاعات عمومي مشروحه را از طريق مناقصه به شركت های مجری آسانسور  واجد شرايط و صلاحيت دار واگذار نمايد.

  شركت تعاونی مسکن فرهنگیان  آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز در نظر دارد پروژه اي با اطلاعات عمومي مشروحه ذيل را از طريق مناقصه به شركت های مجری آسانسور  واجد شرايط و صلاحيت دار واگذار نمايد.

1- كارفرما: شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

2- دستگاه نظارت: دفتر فنی شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

3- عنوان پروژه: طراحی , ساخت و نصب یک دستگاه آسانسور با آخرین وضعیت موجود اجرائی محل در برج هفت

4- مشخصات كلي پروژه: 

الف) نوع آسانسور مسافربر طبق استاندارد EN81 در یازده ایستگاه

ب)  کابین آسانسورها ترجیحاً از ورق فولادی به ضخامت 2 میلیمتر

ج)   ابعاد کابین طبق نقشه چاهک و بر اساس آخرین وضع موجود اجرائی

د) نوع موتور تک سرعته 50 سیکل در ثانیه با دو فک مجزا و از نوع مونودرایو گیرلس چینی

5- محل اجرا: استان آذربايجان شرقي-  شهرستان تبریز – شهرک باغمیشه – شیت 7 – روبروی کوی گاز – کوی نیاوران – قطعه 7

6- مدت اجراي كار: دو ماه شمسي 

7- نحوه انعقاد پیمان: به صورت سرجمع (مقطوع) و بدون لحاظ تعدیل و یا احیاناً مابه التفاوت مصالح مصرفی

8- رشتة كاري مورد نظرو پایه مربوطه: تمامی شرکتهای مجاز دارای پروانه کسب و پروانه مونتاژ و بهره برداری از اداره استاندارد 

9- مهلت خريد اسناد ارزیابی کیفی:  از تاریخ 26/01/1402 لغایت 31/01/1402 

10- محل خريد اسناد ارزيابي: تبریز – شهرک باغمیشه – خیابان شهریار- طبقه فوقانی فروشگاه رفاه – واحد یک   

تلفن : 36695529        نمابر: 36675422 

11- مهلت تحويل اسناد تكميل شده مناقصه و زمان بازگشائی پاکات مناقصه: تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 11/02/1402

12- محل تحويل اسناد تكميل شده: تبریز – شهرک باغمیشه – خیابان شهریار- طبقه فوقانی فروشگاه رفاه – واحد یک   

13- هزینه انتشار آگهی ها به عهده برنده مناقصه میباشد.


                            شركت تعاونی مسکن فرهنگیان  آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز


در اینجا بنویسید...

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي
قطعه 34