آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي

شركت تعاونی مسکن فرهنگیان  آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز در نظر دارد پروژه اي با اطلاعات عمومي مشروحه ذيل را از طريق مناقصه به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرايط و صلاحيت دار واگذار نمايد.

1-     كارفرما: شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

2-     دستگاه نظارت: دفتر فنی شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

3-     عنوان پروژه: انجام باقیمانده عملیات سیمانکاری تراسها و سیمانکاری نمای بیرونی واحدهای مسکونی احداث‌شده در طبقه همکف به انضمام اجرای نمای شسته کل ساختمان اعم از نمای بیرونی ، تراسها (چهار طرف تراسها ) و اجرای نمای شسته واحدهای مسکونی احداث‌شده در طبقه همکف

4-     مشخصات كلي پروژه:

ü      الف) اسکلت ساختمان بتن آرمه با قاب فضائی خمشی بدون دیوار برشی

ü      ب)  کل زیربنای ساختمان اعم از مفید و غیر مفید  بقرار 17743  مترمربع میباشد.

ü     ج)   تعداد طبقات سازه ای مشتمل بر دوازده طبقه میباشد

5-     محل اجرا: استان آذربايجان شرقي-  شهرستان تبریز شهرک باغمیشه شیت 7 روبروی کوی گاز کوی نیاوران قطعه 107

6-     مدت اجراي كار: هفت ماه شمسي

7-     انعقاد پیمان: اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع و مطابق بخشنامه شماره 1299188/96 مورخ 04/05/1396 خواهد بود قرارداد مشمول تعدیل و مابه‌التفاوت نخواهد بود .

8-     رشتة كاري مورد نظرو پایه مربوطه: پایه 5  و بالاتر ابنیه و یا اشخاص حقیقی توانمند (با توجه به ماهیت کار)

9-     مهلت خريد اسناد مناقصه :  اسناد مناقصه از تاریخ 14/12/1400 لغایت 17/01/1401 بفروش میرسد.

10- محل خريد اسناد ارزيابي: تبریز شهرک باغمیشه خیابان شهریار- طبقه فوقانی فروشگاه رفاه واحد یک   
تلفن : 36695529        نمابر: 36675422

11- مهلت تحويل اسناد تكميل شده : آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه  (جهت بازگشائی پاکات) ساعت 14 روز دوشنبه 22/01/1401 خواهد بود .

12- محل تحويل اسناد تكميل شده : تبریز شهرک باغمیشه خیابان شهریار- طبقه فوقانی فروشگاه رفاه واحد یک   

13-  هزینه انتشار آگهی ها به عهده برنده مناقصه میباشد.

                                               شركت تعاونی مسکن فرهنگیان  آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي