آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي
((نوبت اول))

شركت تعاونی مسکن فرهنگیان  آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز در نظر دارد پروژه اي با اطلاعات عمومي مشروحه ذيل را از طريق مناقصه به شركت واجد شرايط و صلاحيت دار واگذار نمايد.

1-    كارفرما: شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

2-    دستگاه نظارت: دفتر فنی شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

3-    عنوان پروژه: انجام بخشی از عملیات تأسیسات مکانیکی مشتمل بر اجرای لوله‌کشی سرد و گرم ، لوله‌کشی فاضلاب ، لوله‌کشی آب باران ، تهیه و نصب جعبه کلکتور ها و نصب کلکتورها و اجرای دودکشها و اجرای رایزرهای عمومی گازرسانی تا درب ورودی داخل واحدها و اجرای رایزرهای عمومی سیستم آتش‌نشانی و ایجاد سوراخهای تأسیساتی مربوط به هوای تازه ، دفع منواکسید هودها و پکیج‌ها و همچنین انجام بخشی از تأسیسات برقی مشتمل بر کنده‌کاری ها ، لوله‌گذاریها ، سوراخکاریها ، نصب جعبه‌های تقسیم و جعبه‌های کلید و پریزها و همچنین انجام کفسازی طبقات و سیمانکاری سرویسهای بهداشتی و آشپزخانه‌ها به انضمام عایقکاریهای مربوطه (ریز تمامی آیتمهای کاری در اسناد مناقصه به تفصیل ارائه خواهد شد.)

4-     مشخصات كلي پروژه:

ü      الف) اسکلت ساختمان بتن آرمه با قاب فضائی خمشی بدون دیوار برشی

ü      ب)  کل زیربنای ساختمان اعم از مفید و غیر مفید  بقرار 15580  مترمربع میباشد.

ü     ج)   تعداد طبقات سازه ای مشتمل بر دوازده طبقه میباشد

5-    محل اجرا: استان آذربايجان شرقي-  شهرستان تبریز شهرک باغمیشه شیت 7 روبروی کوی گاز کوی نیاوران قطعه 34

6-     مدت اجراي كار: هشت ماه شمسي

7-     انعقاد پیمان: اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع و مطابق بخشنامه شماره 96/1299188 مورخ 1396/5/4 خواهد بود قرارداد مشمول تعدیل و مابه‌التفاوت نخواهد بود .

8-    رشتة كاري مورد نظرو پایه مربوطه: پایه 5  و بالاتر ابنیه و تأسیسات (توأم)

9-    مهلت خريد اسناد ارزیابی کیفی :  پس از چاپ آگهي‌های نوبت اول و دوم (آگهی نوبت دوم به فاصله هفت روز پس از انتشار آگهي نوبت اول منتشر خواهد شد)

10-                    محل خريد اسناد ارزيابي: تبریز شهرک باغمیشه خیابان شهریار- طبقه فوقانی فروشگاه رفاه واحد یک   
تلفن : 36695529        نمابر: 36675422

11-                    مهلت تحويل اسناد تكميل شده : تا هفت روزکاری بعد از درج آخرين آگهي (نوبت دوم) در ساعات اداري  

12-                    محل تحويل اسناد تكميل شده : تبریز شهرک باغمیشه خیابان شهریار- طبقه فوقانی فروشگاه رفاه واحد یک   

13- هزینه انتشار آگهی ها به عهده برنده مناقصه میباشد.

                                               شركت تعاونی مسکن فرهنگیان  آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


آگهی مناقصه عمومی درخصوص ارائه خدمات فنی و انجام نظارت عالیه