آگهی مناقصه هفت آیتم از نازک کاری برج 9

تاریخ انتشار: 99/10/13

نوع آگهي: مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي

شركت تعاونی مسکن فرهنگیان

آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز در نظر دارد پروژه اي با اطلاعات عمومي مشروحه ذيل را از طريق مناقصه به شركت واجد شرايط و صلاحيت دار واگذار نمايد.

1- كارفرما: شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

2- دستگاه نظارت: دفتر فنی شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

3- عنوان پروژه: انجام عملیات نبشی‌کشی، آجرکاری، گچ‌کاری، نصب فریم پنجره‌ها، نصب چارچوب های فلزی و رابیتس‌کاری سقف‌ها و شاسی‌کشی آسانسورها

4- مشخصات كلي پروژه:

الف) اسکلت ساختمان بتن آرمه با قاب فضائی خمشی بدون دیوار برشی

ب) کل زیربنای ساختمان اعم از مفید و غیر مفید بقرار 17743 مترمربع می باشد.

ج) تعداد طبقات سازه ای مشتمل بر دوازده طبقه می باشد

د) تهیه و تأمین تمامی مصالح مورد نیاز مصرفی، ابزارآلات، ماشین‌آلات و بکارگیری عوامل انسانی در تمام مدت قرارداد بعهده پیمانکار میباشد.

5- محل اجرا: استان آذربايجان شرقي-  شهرستان تبریز – شهرک باغمیشه – شیت 7 – روبروی کوی گاز – کوی نیاوران- قطعه شماره 107

6- مدت اجراي كار: هفت ماه شمسي

7- انعقاد پیمان: اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع و مطابق بخشنامه شماره 1299188/96 مورخ 04/05/1396 خواهد بود قرارداد مشمول پرداخت مابه‌التفاوت خواهد بود.

8- رشته كاري مورد نظرو پایه مربوطه: پایه 5 و بالاتر ابنیه و تأسیسات (توأم)

9- مهلت خريد اسناد ارزیابی کیفی: اسناد مناقصه در ساعات اداری از مورخ 20/10/99 لغایت 02/11/99 به فروش خواهد رسید.

10- محل خريد اسناد ارزيابي: تبریز – شهرک باغمیشه – خیابان شهریار - طبقه فوقانی فروشگاه رفاه – واحد یک   

تلفن: 36683070
نمابر: 36675422

11- مهلت تحويل اسناد تكميل شده: آخرین مهلت تسلیم اسناد تکمیل‌شده ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 20/11/99 خواهد بود.(توضیح اینکه اسناد مناقصه در همانروز و رأس ساعت 14:30 در حضور مناقصه‌گران بازگشائی خواهد شد)

12- محل تحويل اسناد تكميل شده: تبریز – شهرک باغمیشه – خیابان شهریار - طبقه فوقانی فروشگاه رفاه – واحد یک   

13- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


ارایه جدول قیمت گذاری برج مسکونی شماره 7