((آگهی برگزاری مناقصه عمومی))

به استناد مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده (نوبت دوم) بتاریخ 94/10/3 و با استناد به تصمیمات متخذه توسط 
 هیأت مدیره در جلسه کاری مورخ 1401/4/6

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز در نظر دارد بخشی از عملیات جدول گذاری گذرهای 18 متری ،12 متری ، 10 متری و 8 متری و 4 متری کوی نیاوران  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای پیمانکاری تشخیص صلاحیت شده از سوی معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری واگذار نماید. فلذا شرکتهای پیمانکاری واجد صلاحیت در رسته ابنیه و راه و باند و زیرسازی فرودگاه (در تمامی پایه ها) می توانند ضمن به همراه داشتن متن آگهی منتشره در روزنامه کثیرالإنتشار فجر آذربایجان و با مراجعه حضوری به محل دفتر مرکزی این تشکل مردمی واقع در تبریز 
، شهرک باغمیشه ، خیابان شهریار ، طبقه فوقانی فروشگاه رفاه ، واحد یک ، نسبت به دریافت اسناد ارزیابی مناقصه اقدام و اسناد دریافتی را پس از تکمیل (به همراه مدارک هویتی و سایر مدارک درخواستی) و حدأکثر تا تاریخ 1401/5/3 به دفتر شرکت تعاونی مسکن تحویل نمایند.

 

ردیف

مشخصات عمومی پروژه ها

1

اجرای ‌تک جدول طرفین گذر18 متری

مطابق نقشه‌های منضم به پیمان

2

اجرای کانیوو و تک‌جدول گذرهای 12 متری

مطابق نقشه‌های منضم به پیمان

3

اجرای کانال سرپوشیده

کانال سرپوشیده بتنی با دوبل جدول جهت وصل جدول کنار خیابان قطعه 60 به قطعه 59

4

اجرای کانیوو و تک‌جدول‌ گذرهای 10 و 8 متری

مطابق نقشه‌های منضم به پیمان

 

·        اسناد مناقصه از روز دوشنبه مورخ 1401/4/20 لغایت روز پنج‌شنبه مورخ 1401/4/30 به فروش میرسد.

·        محل فروش اسناد مناقصه تبریز  شهرک باغمیشه  خ استاد شهریار  طبقه فوقانی فروشگاه رفاه  واحد یک

·        هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و مبلغ شرکت در مناقصه شصت میلیون تومان میباشد.

  • هزینه خرید اسناد مناقصه بشرح نقشه‌ها ، برآورد ، متره ، دعوت‌نامه ، شرایط مناقصه برابر یکصد هزار تومان میباشد.

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


(آگهی مناقصه عمومی درخصوص ارائه خدمات مجری‌گری ساختمان)
قطعه 108